Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal vari makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i äktenskapet. Detta innebär att den enskilda egendomen inte ingår vid en eventuell framtida bodelning.

Det är bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i äktenskapsregistret. Vi är Er behjälpliga med rådgivning, upprättande av Ert äktenskapsförord samt inregistrering hos Skatteverket. 

Kontakta oss gärna med frågor eller om Ni önskar hjälp med upprättande av äktenskapsförord.