Bodelning

En bodelning kan göras i samband med dödsfall eller under ett bestående äktenskap. Detta innebär att man fördelar makarnas giftorättsgods makarna emellan.