Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet och är den handling, som efter registrering, fastställer dödsbodelägarkretsen och sammanfattar dödsboets ekonomiska ställning.

Den registrerade bouppteckningen blir en legitimationshandling som visar vilka personer som ska vara representerade vid exempelvis avslut av konton eller vid försäljning av fastighet.

I bouppteckningen görs ingen fördelning men det är den handling som i nästa steg ligger till grund för bodelning och arvskifte. Regelverket kring bouppteckningar är omfattande och kan komma att beröra flera olika rättsområden.

Kontakta oss gärna med frågor eller om Ni önskar hjälp med upprättande av bouppteckning.