Brist i boet

Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Här kan vi ta hand om kontakterna med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder. När pengarna inte räcker för att till fullo betala begravningskostnaden kan det bli fråga om en dödsboanmälan som då ersätter bouppteckningen. Dödsboanmälan sker efter kontakt med en handläggare i den avlidnes hemkommun.