Dödsboförvaltning

Innebär att exempelvis räkningar betalas, post eftersänds, kontakt med mäklare vid avyttring av fastighet eller bostadsrätt, uppsägning av lägenhet samt tömning och städning.