Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Möjligheten finns nu att själv bestämma vem eller vilka som skall ansvara för Dina personliga och ekonomiska intressen om Du p.g.a sjukdom eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. Det kan innebära en stor trygghet att själv kunna ta dessa beslut. En vanlig fullmakt förlorar oftast sin giltighet då fullmaktshavaren inte längre kan fatta självständiga beslut, exempelvis vid demens. Det är vid denna tidpunkt en framtidsfullmakt börjar gälla.

Kontakta oss gärna med frågor eller om Ni önskar hjälp med upprättande av framtidsfullmakt.