Gåvobrev

Gåvor av viss karaktär kräver att ett gåvobrev upprättas för att gåvan skall vara giltig. Det krävs t.ex. att det upprättas ett gåvobrev om man vill ge bort en fastighet. Utan skriftligt gåvobrev kan gåvotagaren inte få lagfart på fastigheten. I gåvobrev kan gåvogivaren även ställa villkor att t.ex. gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom eller att givaren skall äga nyttjanderätt till gåvan. En gåva mellan makar måste registreras hos Skatteverket.

Kontakta oss gärna med frågor eller om Ni önskar hjälp med upprättande av gåvobrev.