Planera begravning

Jordbegravning: Kistan gravsätts i grav på någon av församlingens kyrkogårdar.

I Öckerö församling finns nya kistgravar enbart på Hönö kyrkogård. Möjlighet finns att använda en befintlig grav på Öckerö om plats finnes.

Urngrav: Urnan gravsätts i en befintlig grav på någon av församlingens kyrkogårdar. I Öckerö församling finns nya urngravar enbart på Hönö kyrkogård.

Askgravlund: En askgravlund är ett gemensamt gravområde där platsen för gravsättning inte märks ut. Dock får man närvara vid gravsättning av urnan och av församlingen köpa en namnskylt med den avlidnes namn och årtal som uppsättes på en av de ekpelare som finns i askgravlunden. Kostnaden för denna skylt är 1 500 kr och gäller för 25 år.

Minneslund: En minneslund är också den ett gemensamt gravområde. Dock får anhöriga ej närvara vid gravsättning av askan och minneslunden skall vara en anonym gravplats utan namnskylt. Speciellt anvisade platser finns i askgravlund och minneslund för blommor och gravljus.

Spridning av aska i hav och över land: Att sprida aska i hav eller i landskap kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Detta är sällan något problem när det gäller hav och vatten så länge ansökan gäller spridning minst 100 meter från land. Begravningsbyrån hjälper Er med en korrekt ansökan till Länsstyrelsen.