Sambo/samboavtal

Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande omfattas av sambolagen. Sambolagen reglerar huvudsakligen hur parets bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör genom separation eller den ena sambons död.

Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelningen vid en eventuell separation. Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan ett sambopar avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens reglering av delningen..

Som samboegendom räknas inte egendom som i huvudsak används för fritidsändamål eller t.ex. bil.

Kontakta oss gärna med frågor eller om Ni önskar hjälp med upprättande av samboavtal.